Lid worden van onze Vogelvereniging?

Lid worden  

Van onze vogelvereniging?  

Dan kunt u zich opgeven bij de secretaris:

Jaap Sok
[email protected]
06 25217987

Jaarcontributie         € 33,50
Jeugd (tot 16 jaar)    € 12,50

U ontvangt dan tevens het maandblad ''Onze Vogels''