Hartelijk welkom op de site van Vogelvereniging 
“Kleur en Zang” te Winsum

Onze vereniging is op 26 januari 1961 opgericht door een aantal enthousiaste vogelliefhebbers. We maken deel uit van het district Groningen en zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Onze leden komen uit de wijde omgeving, zodat we gerust kunnen spreken van Winsum en omstreken. 

Het ledental bedraagt momenteel ruim 62, waaronder enkele jeugdleden. Diverse leden zijn daarnaast ook lid van landelijke speciaalclubs. Hieruit kunt u reeds opmaken dat de kweekrichting nogal divers is.  Ieder lid beleeft de hobby op haar of zijn manier. Het hoogtepunt van het seizoen ligt toch wel in de laatste week van oktober, wanneer de afdelingstentoonstelling wordt gehouden. Vervolgens nemen diverse leden deel aan andere tentoonstellingen zoals de districts-tentoonstelling, de bondsshow en de shows van de diverse speciaalclubs. Hierop worden in het algemeen goede resultaten behaald. 

De clubavonden, welke zo’n 6 keer per seizoen worden gehouden, worden goed bezocht. Naast de eigen inbreng van leden, wordt er enkele keren per seizoen een spreker uitgenodigd. De doelstelling van onze vereniging ligt dan ook heel duidelijk op het gebied van “praten over vogels”, waarbij het onderling uitwisselen van informatie, resp. een vraagbaak zijn voor anderen, hoog in het vaandel staan.

 Mocht e.e.a. uw interesse hebben gewekt, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van het bestuur zoals deze staan weergegeven op het betreffende onderdeel van deze site.